23 SAHABAT KESAYANGAN NABI

FREE shipping within Singapore on every order above $60. Please contact us for International deliveries.
Login
Product

Islamic Books in MALAY

23 SAHABAT KESAYANGAN NABI

  • $13.80

Description

SOFTCOVER

IN MALAY

Menampilkan 23 Sahabat Rasulullah SAW yang menyayangi dan mencintai Nabi melebihi diri mereka sendiri. Mereka sentiasa ingin berdampingan dengan Nabi di dunia dan di syurga. Maka, kasih sayang dan cinta mereka dibuktikan dengan kesungguhan mereka beribadah dan menegakkan agama Allah.

Antara kisah hidup Sahabat yang dipaparkan dalam buku ini ialah:
- Zaid bin Tsabit
- Rabi'ah bin Ka'ab
- Dzul Bijadain
- Abu Al-'Ash bin Ar-Rabi'
- 'Ashim bin Tsabit
- 'Utbah bin Ghazwan
- Nu'aim bin Mas'ud
- Khabbab bin Al-Arat
- Ar-Rabi' bin Ziyad Al-Haritsi
- Abdullah bin Salam
- Khalid bin Sa'id Al-'Ash
- Suraqah bin Malik
- Fairuz Ad-Dailamy
- Tsabit bin Qais
- Thalhah bin 'Ubaidillah
- Abu Hurairah
- Salamah bin Qais
- Mu'adz bin Jabal
- Keluarga Yasir
- Suhail bin 'Amr
- Jabir bin Abdullah
- Salim Maula Abu Hudzaifah
- Utsman bin 'Affan

Share
This product is temporarily out of stock. You may opt-in our waiting list and we'll notify you once the product is restocked.

Write a review

Please login or register to review