Kamus Pelajar Bahasa Melayu Dewan Edisi Kedua (SOFTCOVER)

WELCOME TO muslimediabooks.com
Login
Product

DICTIONARIES (Malay / English / Arabic)

Kamus Pelajar Bahasa Melayu Dewan Edisi Kedua (SOFTCOVER)

  • $14.50

Description

Kamus Pelajar Bahasa Melayu Dewan Edisi Kedua disusun untuk : - Menampung perkembangan kosa kata yang pesat. - Membantu para pengguna mengetahui bentuk kata yang betul dan dapat menggunakannya dengan berkesan. - menjadi rujukan para pengguna, khususnya para pelajar. Kamus Pelajar Bahasa Melayu Dewan Edisi Kedua mengandungi lebih kurang 28 000 kata masukan, iaitu : - Terdiri daripada kata umum dan istilah, termsauklah kata majmuk, frasa kerja, frasa nama dan frasa idiomatik. - Dikutip daripada buku teks, bacaan umum, akhbar dan majalah. - Dieja mengikut Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu. - Ditakrif supada mudah difahami dan disertai contoh penggunaan untuk menjelaskan lagi maknanya. Kamus ini penting dan sesuai untuk para pelajar dalam meningkatkan pengetahuan Bahasa Melayu.

Qty
Share

Write a review

Please login or register to review